برگزاری کلاس حضوری درس تربیت بدنی و درس هنر

برگزاری کلاس حضوری درس تربیت بدنی و درس هنر
برگزاری کلاس حضوری درس تربیت بدنی و انجام تست های آمادگی جسمانی با رعایت پروتکل های بهداشتی:     کلاس حضوری درس هنر ( آموزش خوشنویسی و نقّاشی ) با رعایت پروتکل های بهداشتی:  
ادامه مطلب