اسامی دانش آموزان پذیرفته شده ورود به پایه اول دبستان در سال تحصیلی ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲

اسامی دانش آموزان پذیرفته شده ورود به پایه اول دبستان در سال تحصیلی ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲
اسامی دانش آموزان پذیرفته شده ورود به پایه اول دبستان در سال تحصیلی ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲ ۱- امیرحسین خوانساری ۲- ارشک علی پور ۳- سیدکیان سیداحمدی ۴- برزین ریماز ۵- رادوین موسوی ۶- راستین رحمانی ۷- آراد عمادعلی ۸- پارسا ربیعی نژاد ۹- نیکرام کیانی ۱۰- رادین بیژن زاده ۱۱- بهنود بایمانی ۱۲- مهرزاد جعفری شینی ۱۳- ایلیا ممبینی محمدی ۱۴- محمدنیکان ظاهری ۱۵- آریا ایهاوندی ۱۶- رادین نایبی ۱۷- …
ادامه مطلب

اسامی نوآموزان پذیرفته شده ورود به پایه پیش دبستان در سال تحصیلی ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲ (سری دوم)

اسامی نوآموزان پذیرفته شده ورود به پایه پیش دبستان در سال تحصیلی ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲ (سری دوم)
با سللم اسامی نوآموزان پذیرفته شده ورود به پایه پیش دبستان در سال تحصیلی ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲  *لطفا به نکات بعد از اسامی توجه فرمایید* نام نو آموز ۱- امیرعباس کرمی ۲- آرتا امیری ۳- آریو حسینی ۴- حامد تمیمی         ۵- صدرا آل کثیر  ۶- رادوین نیازی زاده ۷- پارسا ممبینی ۸- رهام موسائی         ۹- سورنا محمودی ۱۰- محمدیزدان امیری ۱۱- مانی …
ادامه مطلب

اسامی نوآموزان پذیرفته شده ورود به پایه پیش دبستان در سال تحصیلی ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲ (سری اول)

اسامی نوآموزان پذیرفته شده ورود به پایه پیش دبستان در سال تحصیلی ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲ (سری اول)
با سللم اسامی نوآموزان پذیرفته شده ورود به پایه پیش دبستان در سال تحصیلی ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲  *لطفا به نکات بعد از اسامی توجه فرمایید* نام نو آموز ۱- آرین مکارمی  ۲- کیارش شیرالی ۳- امیرسام نجفی بیرگانی  ۴- مانی پزشکی زاد ۵- آراد موسویان ۶- علی منجزی ۷- رایان مزارعیان ۸- رایان تقی پور ۹- حسین اسدپور  ۱۰- شایان پیری    ۱۱- کارن ابراهیمی    ۱۲- مهربد بازو    …
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها