اسامی دانش آموزان پذیرفته شده ورود به پایه اول دبستان در سال تحصیلی ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲

اسامی دانش آموزان پذیرفته شده ورود به پایه اول دبستان در سال تحصیلی ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲
۱- امیرحسین خوانساری
۲- ارشک علی پور
۳- سیدکیان سیداحمدی
۴- برزین ریماز
۵- رادوین موسوی
۶- راستین رحمانی
۷- آراد عمادعلی
۸- پارسا ربیعی نژاد
۹- نیکرام کیانی
۱۰- رادین بیژن زاده
۱۱- بهنود بایمانی
۱۲- مهرزاد جعفری شینی
۱۳- ایلیا ممبینی محمدی
۱۴- محمدنیکان ظاهری
۱۵- آریا ایهاوندی
۱۶- رادین نایبی
۱۷- آرشام جعفرپور
۱۸- کوهیار راکی
۱۹- محمدرضا هاشمی نژاد
۲۰- امیرعلی موسوی مقدم 
۲۱- امیرعلی ژاله

از والدین محترم دانش آموزان اعلام‌شده درخواست می گردد روز شنبه مورخ ۱۰ تیرماه از ساعت ۸ الی ۱۲ با در دست داشتن مدارک ذیل به آموزشگاه مراجعه نمایند : 
- اصل شناسنامه کودک
- اصل شناسنامه والدین 
- کپی برگ اول شناسنامه کودک و صورت توضیحات کپی این برگ 
- کپی تمام صفحات شناسنامه والدین 
- اصل کارت ملی والدین 
- کپی پشت و‌ روی کارت ملی والدین 
- اصل کارت واکسیناسیون کودک 
- کپی کارت واکسیناسیون کودک 
- شش قطعه عکس ۴*۳با زمینه سفید کودک ( سال جاری )
- کپی آخرین مدرک تحصیلی والدین 
- پوشه دکمه دار آبی رنگ 
- پرداخت ۱۰ میلیون تومان علی الحساب شهریه از طریق دستگاه کارتخوان مدرسه 
*********
آدرس دقیق پستی همراه با کد پستی جهت تکمیل فرم های ثبت نام الزامیست 
********
تذکر:
- انجام مراحل ثبت نام منوط به ارائه کامل مدارک اعلام شده می باشد و در صورت ناقص بودن مدارک ثبت نام انجام نخواهد گرفت .
- عدم مراجعه والدین افراد اعلام شده در تاریخ مذکور بمنزله ی انصراف از ثبت نام خواهد بود. 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها