برگزاری کلاس حضوری درس تربیت بدنی و درس هنر

برگزاری کلاس حضوری درس تربیت بدنی و انجام تست های آمادگی جسمانی با رعایت پروتکل های بهداشتی:

 

تربیت بدنی 1تربیت بدنی2

 

کلاس حضوری درس هنر ( آموزش خوشنویسی و نقّاشی ) با رعایت پروتکل های بهداشتی:

 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها