روش نو ، دوستدار محیط زیست

با شروع سال تحصیلی جدید ، دبستان روش نو در جهت حمایت از محیط زیست 

به کادر خود و تمامی دانش آموزان ماسک پارچه ای قابل شست و شو اهدا کرد.

#روش_نو_دبستان_سبز

نوشته های اخیر

دسته بندی ها