اطلاعیه پیش ثبت نام نوآموزان پیش دبستانی روش نو3

بزودی  تاریخ و زمان مصاحبه به متقاضیان به ترتیب اولویت تاریخ تکمیل فرم پیش ثبت نام اطلاع رسانی خواهد شد.
مصاحبه نوآموزان با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله اجتماعی برگزار می گردد.

@raveshnooschool

نوشته های اخیر

دسته بندی ها