مدارک ثبت نام

والدین گرامی جهت انجام ثبت نام، ابتدا به مجموعه آموزشی مراجعه کرده و ((فرم تقاضا پیش ثبت نام)) را تکمیل کرده، پس از تایید توسط مدیریت، مدارک مورد نیاز را جهت انجام ثبت نام تحویل مجموعه دهند. لیست مدارک مورد نیاز جهت انجام ثبت نام بشرح زیر می باشد:

پیش دبستانی : pish.jpg

اول دبستان: aval.jpg

دوم دبستان:  dovom.jpg 

سوم دبستان: sevom.jpg

چهارم دبستان: chaharom.jpg

نوشته های اخیر

دسته بندی ها