حضور مدیر در مدرسه

مدیر دبستان و پیش دبستانی روش نو در روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 8:30 الی 12:30 صبح در مدرسه جهت پاسخگویی و دیدار با مراجعین و والدین گرامی حضور دارد.

با تشکر

 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها