سامانه ثبت نام اینترنتی

توجه:فرآیند ثبت نام دبستان و پیش دبستانی روش نو برای سال تحصیلی 99-98 به پایان رسیده است.